31 сесія

 

МАЛОКРУШЛИНЕЦЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

  ВІННИЦЬКОГО РАЙОНУ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

   РІШЕННЯ № 56

 

         12 червня 2014 року                                                 31 сесія 6 скликання

 

         Про місцеві податки і збори  на 2015 рік

 

        Відповідно до п.24 ст. 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні», від 21 травня 1997 року №280/97 (із змінами) Закону України «Про засади державної політики у сфері господарської діяльності від 11.09.2003 р. №1160-1У (із змінами), ст.12, розділів ХІІ, ХІVПодаткового кодексу України від 02.12.2010р. №2755-VІ (із змінами), сільська рада

 

                                         В И Р І Ш И Л А :

 

1.     Встановити на території Малокрушлинецької сільської ради на 2015 рік такі місцеві податки і збори:

-         податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки;

-         єдиний податок;

-         збір за провадження деяких видів підприємницької діяльності.

2.      Затвердити Положення по місцевих податках і зборах (додатки №1,2,3).

3.      Затвердити ставки єдиного податку (додаток № 4).

4.     Доручити секретарю сільської ради забезпечити офіційне оприлюднення даного рішення.

5.     Головному бухгалтеру сільської ради прийняте рішення у десятиденний строк з дня оприлюднення надіслати до ОДПІ Вінницьке відділення, постійно здійснювати контроль за надходженням місцевих податків і зборів та за три місяці до закінчення строку дії цього рішення провести відстеження результативності.

6.     Дане рішення діє з 01 січня 2015 року протягом року.

7.     Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію сільської ради з питань соціально-культурного розвитку, бюджету та комунальної власності.

 

 

 

Секретар сільської ради                                          В.В.Матвійчук

 

       

                                                                              Додаток №1                                                           до рішення 31 сесії сільської ради

                                                                          6 скликання від 12.06.2014р.

 

Положення про

податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки

 

1.      Загальні положення.

           Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки встановлюється згідно Податкового кодексу України від 02.12.2010р. № 2755-VІ.

 

2.      Платники податку.

          Платниками податку є фізичні та юридичні особи, в тому числі нерезиденти, які є власниками об’єктів житлової нерухомості.

          Визначення платників податку в разі перебування об’єктів житлової нерухомості у спільній частковій або спільній сумісній власності кількох осіб:

а) якщо об’єкт житлової нерухомості перебуває в спільній частковій власності кількох осіб платником податку є кожна з цих осіб за належну їй частку;

б) якщо об’єкт житлової нерухомості перебуває у спільній сумісній власності кількох осіб, але не поділений в натурі, платником податку є одна з таких осіб-власників, визначена за їх згодою, якщо інше не встановлене судом;

в) якщо об’єкт житлової нерухомості перебуває у спільній сумісній власності кількох осіб і поділений між ними в натурі, платником податку є кожна з цих осіб за належну їй частку.

 

3.      Об’єкт оподаткування.

          Об’єктом оподаткування є об’єкт житлової нерухомості.

 

4.      База оподаткування.

          Базою оподаткування є житлова площа об’єкта житлової нерухомості фізичних та юридичних осіб.

     База оподаткування об’єктів житлової нерухомості, які перебувають у власності фізичних осіб, обчислюється органом державної податкової служби на підставі  даних Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, що безоплатно надаються органами державної реєстрації прав на нерухоме майно.

База оподаткування об’єктів житлової нерухомості, що перебувають у власності юридичних осіб, обчислюється такими особами самостійно виходячи з житлової площі об’єкта оподаткування на підставі документів, що підтверджують право власності на такий об’єкт.

 У разі наявності у платника податку кількох об’єктів оподаткування база оподаткування обчислюється окремо за кожним з таких об’єктів.

 

5.       Пільги із сплати податку.

База оподаткування об’єкта житлової нерухомості, що перебуває у власності фізичної особи – платника податку, зменшується:

а) для квартири – на 120 кв. метрів;

б) для житлового будинку – на 250 кв. метрів;

Таке зменшення надається один раз за базовий податковий (звітний) період і застосовується до об’єкта житлової нерухомості, у якій фізична особа – платник податку зареєстрована в установленому законом порядку, або за вибором такого платника до будь-якого іншого об’єкта житлової нерухомості, який перебуває в його власності.

 

6.      Ставка податку.

Ставки податку встановлюються сільською радою в таких розмірах за 1 кв. метр житлової площі об’єкта житлової нерухомості:

-    для квартир, житлова площа яких не перевищує 240 кв. метрів, та житлових

будинків, житлова площа яких не перевищує 500 кв. метрів – 1 відсоток розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року;

  - для квартир, житлова площа яких перевищує 240 кв. метрів, та житлових будинків, житлова площа яких перевищує 500 кв. метрів – 2,7 відсотка розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року.

      - 1 відсоток – для різних видів об’єктів житлової нерухомості, що перебувають у

власності одного платника податку, сумарна житлова площа яких не перевищує 740 кв.

метрів;

    - 2,7 відсотка – для різних видів об’єктів житлової нерухомості, що перебувають у

власності одного платника податку, сумарна житлова площа яких не перевищує 740 кв.

метрів.

 

7.      Податковий період.

 Базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному року.

 

8.      Порядок обчислення суми податку.

Обчислення суми податку з об’єктів житлової нерухомості, які знаходяться у власності фізичних осіб, проводиться органом державної податкової служби за місцезнаходженням об’єкта житлової нерухомості.

 

9.      Порядок сплати податку.

Платники податку – юридичні особи самостійно обчислюють суму податку

станом на 1 січня звітного року і до 1 лютого цього ж року подають  органу державної податкової служби за місцезнаходженням об’єкта оподаткування декларацію.

 

10.   Строки сплати податку

 Податкове зобов’язання за звітний рік з податку сплачується:

а) фізичними особами — протягом 60 днів з дня вручення податкового повідомлення-рішення;

б) юридичними особами — авансовими внесками щокварталу до 30 числа місяця, що наступає за звітним кварталом, які відображаються в річній податковій декларації.

 

 

       

        Секретар сільської ради                                                       В.В.Матвійчук

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                

 

 

 

 

                                                                                             Додаток №2

                                                                     до рішення 31 сесії Малокрушлинецької

                                                        сільської  ради 6 скликання від  12.06.2014р.

 

Положення про

  справляння єдиного податку

1. Платники податку

1.1. Платниками податку є суб'єкти малого підприємництва-фізичні особи, які здійснюють підприємницьку діяльність без створення юридичної особи і у трудових відносинах з якими, включаючи членів їх сімей, протягом року перебуває не більше 10 осіб та обсяг виручки яких від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за рік не перевищує 500 тис. гривень.

1.2. Платники єдиного податку не є платниками таких податків і зборів, визначених Податковим кодексом України:

а)  податок на доходи фізичних осіб (для фізичних осіб -підприємців);

б) податок на додану вартість з операцій з постачання товарів та послуг, місце надання яких розташоване на митній території України;

в) земельний податок, крім земельного податку за земельні ділянки, що не використовуються для ведення підприємницької діяльності;

г) плата за користування надрами;

ґ) збір за спеціальне використання води;

д) збір за спеціальне використання лісових ресурсів;

е) збір за провадження деяких видів підприємницької діяльності;

1.3. Нарахування, обчислення та сплата єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування здійснюються суб’єктами малого підприємництва, які сплачують єдиний податок відповідно до Указу Президента України від 3 липня 1998 року
№ 727 "Про спрощену систему оподаткування, обліку та звітності суб’єктів малого підприємництва" (з наступними змінами) , у порядку, визначеному Законом України "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування".

 

             2. Об’єкт  оподаткування

             2.1. Об’єктом оподаткування є доходи платника єдиного податку, отримані ним від провадження підприємницької діяльності, які обкладаються єдиним податком.

 

3. Ставка податку

3.1.  Ставки  єдиного податку для суб’єктів підприємницької діяльності –фізичних осіб справляють в сумі згідно з додатком до Положення.

 

4. Порядок обчислення податку

4.1. У разі, здійснення платником єдиного податку  декількох видів підприємницької діяльності, для яких установлено різні ставки єдиного податку, то ним  сплачується єдиний податок за більшою ставкою за цими видами діяльності.

4.2. У разі коли платник єдиного податку здійснює підприємницьку діяльність з використанням найманої праці або за участю у підприємницькій діяльності членів його сім'ї, ставка єдиного податку збільшується на 50 відсотків за кожну особу.

 

5. Податковий період

5.1. Протягом року для платника єдиного податку встановлюються звітні періоди, що дорівнюють кварталу.

 

6. Строк та порядок  сплати  податку

 

6.1. У разі щомісячної сплати єдиного податку, його сплата здійснюється не пізніше 20-го числа місяця, наступного за тим, в якому здійснювалася попередня сплата єдиного податку.

6.2. Єдиний податок сплачується на рахунок відповідного бюджету в розмірі частини єдиного податку , що підлягають перерахуванню до цих бюджетів відповідно до норм Указу Президента України від 3 липня 1998 року  № 727 "Про спрощену систему оподаткування, обліку та звітності суб’єктів малого підприємництва" (з наступними змінами), (крім єдиного податку, який сплачується у січні 2015 року за останній звітний (податковий) період 2014 року). При цьому розподіл коштів єдиного податку на загальнообов’язкове державне соціальне страхування та/або до Пенсійного фонду України Державним казначейством України не здійснюється.

6.3. Зарахування до бюджетів та фондів загальнообов’язкового державного соціального страхування (у тому числі пенсійного страхування) єдиного податку, який сплачується у січні 2015 року за останній звітний (податковий) період 2014 року, здійснюється у порядку та на умовах, які діяли до 1 січня 2015 року.

 

7. Строк та порядок подання звітності

 

7.1. Протягом 5 днів після закінчення звітного періоду платник єдиного податку подає  до  Вінницької МДПІ звіт, за формою встановленою центральним податковим органом.

 

 

Секретар сільської ради                                                       В.В.Матвійчук

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                   Додаток №3                                                         до рішення 31 сесії Малокрушлинецької

    сільської ради  6 скликання від 12.06.2014р.

 

Положення про

про збір за провадження деяких видів

підприємницької діяльності

 

1. Загальні положення.

         Збір за провадження деяких видів підприємницької діяльності встановлюється згідно Податкового кодексу від 02.12.2010р. № 2755-VІ.

2. Платники збору

1.1.Платниками збору є суб’єкти господарювання (юридичні особи та фізичні особи -підприємці), їх відокремлені підрозділи, які отримують в установленому порядку торгові патенти та провадять такі види підприємницької діяльності:

а) торговельна діяльність у пунктах продажу товарів;

б) діяльність з надання платних побутових послуг за переліком, визначеним Кабінетом Міністрів України;

в) торгівля валютними цінностями у пунктах обміну іноземної валюти;

г) діяльність у сфері розваг (крім проведення державних грошових лотерей).

3. Ставки збору

Ставка збору за провадження торговельної діяльності та діяльності з надання платних послуг встановлюється сільською радою з розрахунку на календарний місяць у відповідному розмірі від мінімальної заробітної плати, установленої законом на 1 січня календарного року, з урахуванням місцезнаходження пункту продажу товарів та асортименту товарів, пункту з надання платних послуг та виду платних послуг.

Ставка збору за провадження торговельної діяльності та діяльності з надання платних послуг становить 0,1 розміру мінімальної заробітної плати станом на 01.01.2015р.

Ставка збору за провадження торговельної діяльності нафтопродуктами, скрапленим та стиснутим газом на стаціонарних, малогабаритних і пересувних автозаправних станціях, заправних пунктах становить 0,3 розміру мінімальної заробітної плати станом на 01.01.2015р.

Ставка збору за здійснення торгівлі валютними цінностями на календарний місяць становить 1,2 розміру мінімальної заробітної плати станом на 01.01.2015р.

Ставка збору за провадження торговельної діяльності із придбанням пільгового торгового патенту встановлюється в розмірі 0,05 розміру мінімальної заробітної плати на 01.01.2015 р.

Ставка збору за провадження торговельної діяльності із придбанням короткотермінового торгового патенту за один день становить 0,02 розміру мінімальної заробітної плати на 01.01.2015 Ставки збору,  округляються (менш як 50 копійок відкидається, а 50 копійок і більше округляється до однієї гривні).

             4.  Порядок сплати збору.

Порядок сплати збору платниками збору, які:

а) провадять торговельну діяльність або надають платні послуги (крім пересувної торговельної мережі) -збір сплачується за місцезнаходженням пункту продажу товарів або пункту з надання платних послуг;

б) здійснюють торгівлю валютними цінностями -за місцезнаходженням пункту обміну іноземної валюти;

в) здійснюють діяльність у сфері розваг -за місцезнаходженням пункту надання послуг у сфері розваг;

г) здійснюють торгівлю через пересувну торговельну мережу -за місцем реєстрації таких платників;

ґ) здійснюють торгівлю на ярмарках, виставках-продажах та інших короткотермінових заходах, пов’язаних з демонстрацією та продажем товарів, -за місцем провадження такої діяльності.

            5. Строки сплати збору:

а) за провадження торговельної діяльності з придбанням короткотермінового торгового патенту -не пізніш як за один календарний день до початку провадження такої діяльності;

б)  за провадження торговельної діяльності (крім торговельної діяльності з придбанням короткотермінового торгового патенту), діяльності з надання платних послуг, здійснення торгівлі валютними цінностями -щомісяця не пізніше 15 числа, який передує звітному місяцю.

Під час придбання торгового патенту суб’єкт господарювання вносить суму збору за один місяць (квартал). На суму збору, сплачену під час придбання торгового патенту, зменшується сума збору, яка підлягає внесенню в останній місяць (квартал) його дії.

Платники збору можуть здійснити сплату збору авансовим внеском до кінця календарного року.

Суми збору, не сплачені в установлені строки, вважаються податковим боргом і стягуються до бюджету згідно з Податковим кодексом.

             6. Порядок використання торгового патенту

Оригінал торгового патенту повинен бути розміщений:

на фронтальній вітрині магазину, а за її відсутності -біля реєстратора розрахункових операцій;

на фронтальній вітрині малої архітектурної форми;

на табличці в автомагазинах, на розвозках та інших видах пересувної торговельної мережі, а також на лотках, прилавках та інших видах торговельних точок, відкритих у відведених для торговельної діяльності місцях;

у пунктах обміну іноземної валюти;

у приміщеннях для надання платних послуг.

Торговий патент повинен бути відкритий та доступний для огляду.

Для запобігання пошкодженню торгового патенту (вигорання на сонці, псування внаслідок затікання дощової води, псування сторонніми особами тощо) дозволяється розміщувати нотаріально засвідчені копії торгових патентів у визначених цією частиною місцях. При цьому оригінал такого патенту повинен зберігатися у відповідальної особи суб’єкта господарювання або відповідальної особи відокремленого підрозділу, яка зобов’язана надавати його для огляду уповноваженим законом особам.

Торговий патент діє на території, на яку поширюються повноваження органу, який здійснив реєстрацію суб’єкта господарювання, або за місцезнаходженням відокремленого підрозділу.

Передача торгового патенту іншому суб’єкту господарювання або іншому відокремленому підрозділу такого суб’єкта не дозволяється.

Торговий патент, виданий для провадження торговельної діяльності з використанням пересувної торговельної мережі (автомагазини, розвозки тощо), діє на території України.

             7. Строк дії торгового патенту

 Строк дії торгового і пільгового патенту, крім короткотермінового торгового патенту становить 60 календарних місяців.

  Строк дії короткотермінового торгового патенту становить від одного до п’ятнадцяти календарних днів.

            У разі невнесення суб’єктом господарювання збору у встановлений цією статтею строк, дія такого патенту анулюється з першого числа місяця, що настає за місяцем, у якому відбулося таке порушення.

 Суб’єкт господарювання, що припинив діяльність, яка відповідно до цього Положення підлягає патентуванню, до 15 числа місяця, що передує звітному, письмово повідомляє про це відповідному органу державної податкової служби. При цьому торговий патент підлягає поверненню органу державної податкової служби, який його видав, а суб’єкту господарювання повертається надмірно сплачена сума збору.

 

 

 

 

                   Секретар сільської ради                              В.В.Матвійчук

 

                                                                            Додаток 4

                                                                                           до Положення про

  справляння єдиного податку

.

      

Ставки єдиного податку на 2015 рік

для фізичних осіб – суб’єктів підприємницької діяльності

на території Малокрушлинецької сільської ради:

 

                -   перша групафізичні особи-підприємці, які не використовують працю найманих осіб, здійснюють виключно роздрібний продаж товарів з  торговельних місць на ринках та/або проводять господарську діяльність з надання побутових послуг населенню і обсяг доходу яких протягом календарного року не перевищує 150000 грн. - 10%  мінімальної зарплати встановленої на 01.01.2015р.;

            - друга групафізичні особи-підприємці, які здійснюють господарськудіяльність з надання послуг, у тому числі побутових, платникам єдиного податку  та/або населенню, виробництво та/або  продаж товарів, діяльність у сфері  ресторанного господарства, за умови, що протягом календарного року відповідають сукупності таких критеріїв - 20%  мінімальної зарплати  встановленої на 01.01.2015р..

           -   третя група – фізичні особи – підприємці, які протягом календарного року відповідають таким критеріям: не використовують працю найманих осіб або кількість осіб , які перебувають з ними у трудових відносинах, одночасно не перевищує 20 осіб

             -  четверта група – юридичні особи – суб’єкти господарювання  будь-якої організаційно- правової  форми , які протягом які протягом календарного року відповідають сукупності таких критеріїв:середньооблікова кількість працівників не перевищує 50 осіб, обсяг доходу не перевищує 5000 000 грн.

           Для  третьої і четвертої груп відсоткова ставка єдиного податку  встановлюється:

1)      3% доходу – у разі сплати податку на додану вартість згідно Податкового кодексу,

2)      5% доходу – у разі включення податку на додану вартість до складу єдиного податку.

 

 

 

 

   Секретар сільської ради                                                                В.В.Матвійчук

Середній курс валют
Валюта
Купівля
Продаж