Соціальний захист

ПРОГРАМА

Соціальний  захист  населення

на 2017 рік

1.   Підстави для прийняття рішення про розробку Програми:                         - на території Малокрушлинецької сільської ради проживає:                           інвалідів  Великої Вітчизняної війни -1                                                             інвалідів з дитинства  -8                                                                                         вдів загиблих і померлих інвалідів ВВВ -5                                                               учасників бойових дій - 10                                                                                     учасників ВВВ - 41                                                                                             одиноких людей похилого віку - 33                                                                         дітей війни   - 141                                                                                               безробітних та незайнятих – 33                                                                         учасників АТО - 19

- Закон  України «Про місцеве самоврядування  в Україні»                                       - Закон України  «Про основні  засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку» від 16.12.1993 р.                                                               - Закон  України « Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні» від  21.03.1991 р.                                                                                                         - Закон України  «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту».        Інші нормативні документи.

2. Мета програми.

Здійснюючи державну політику щодо  соціального захисту населення  у межах своїх повноважень Малокрушлинецька сільська рада керується приписами законів.  Однак, враховуючи те, що сільська рада, як орган місцевого  самоврядування,  найближче  стоїть до населення, самостійно встановлює додаткові,  до встановлених  законодавством, гарантії  соціального  захисту  інвалідів (у тому числі з дитинства), ветеранів війни, ветеранів праці, громадян похилого віку, громадян, які постраждали  внаслідок  чорнобильської катастрофи, сімей з дітьми, громадян, які здійснюють поховання непрацюючих жителів села, які не досягли пенсійного віку та інших  категорій  громадян, які потребують  соціального  захисту.

 3. Виконавці програми:                                                                                  Виконавчий комітет Малокрушлинецької сільської ради;  підприємства різних  форм власності, що знаходяться  на території  сільської ради: Ветеранська  організація при  Малокрушлинецькій  сільській раді.

 Програма передбачає, що основними шляхами і засобами  розв’язання проблем  соціального захисту  є  необхідність  фінансування  програми за  рахунок коштів  місцевого бюджету та благодійних внесків і  допомоги підприємств  всіх  форм власності, що знаходяться на території сільської  ради, а також  благодійних внесків окремих громадян.

  4. Основні програмні  заходи.

Надання  допомоги :                                                                                              - інвалідам  ВВВ                                                                                                      - інвалідам з дитинства                                                                                            - сім’ям та вдовам загиблих і померлих інвалідів ВВВ                                                - учасникам бойових дій                                                                                          - учасникам та дітям війни                                                                                      - учасникам АТО                                                                                                      - матеріальна допомога   на поховання  непрацюючим, які не досягли пенсійного віку                                                                                                                          - потреба та передбачення коштів у місцевому  бюджеті  на виконання  Законів  України, які  передбачають  соціальний захист населення.

    5. З метою реалізації  Програми  соціальний  захист  населення Малокрушлинецької  сільської ради  передбачити кошти  у бюджеті на 2017 рік за рахунок доходів сільського бюджету:                                                                           - виділити кошти на надання допомоги учасникам АТО в сумі 50000 грн.,                 - матеріальна допомога   на поховання  непрацюючим, які не досягли пенсійного віку  - 2000 грн.

 Фінансування для надання  матеріальної допомоги  може  бути збільшено  за рахунок додаткових надходжень до бюджету сільської ради.  

 

  ПАСПОРТ     ПРОГРАМИ

1. Назва програмиСоціальний захист населення .

2. Підстава для розроблення: Надання допомоги  незахищеним верствам населення у межах своїх повноважень .

3.  Замовник або координатор: Малокрушлинецька сільська рада.

4.  Мета: Надання допомоги громадянам, які потребують соціального захисту.

5. Термін  дії: 2017 рік. 

6. Загальні обсяги фінансування:   місцевий бюджет – 52000 грн.

7. Контроль за виконанням: Контроль за виконанням рішення сільської ради покласти на постійну комісію з питань соціально-культурного розвитку, бюджету та комунальної власності.

             Перелік заходів і завдань програми

Найменування заходу

Термін виконання заходу

Виконавець

Джерела фінансування

Орієнтовні обсяги фінансування грн..

Матеріальна допомога учасникам АТО

2017рік

Малокрушлинецька сільська рада

Місцевий бюджет

КФК

3400

КЕКВ

2730

50000

Матеріальна допомога на поховання непрацюючим, які не досягли пенсійного віку

2017рік

Малокрушлинецька сільська рада

Місцевий бюджет

КФК

3400

КЕКВ

2730

2000

 Всього

 

 

 

 

52000

 

 

       Секретар  сільської ради                                                   В.В.Матвійчук    

                                                                                                                                

 

 

Середній курс валют
Валюта
Купівля
Продаж