Підтримка культури

ПРОГРАМА

«Підтримка культури в с. Малі Крушлинці

на 2017 рік»

Мета програми:

    Програма розроблена з метою належного функціонування та виконання покладених завдань щодо розвитку культури  с. Малі Крушлинці.

          Основою розроблення Програми є Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  Бюджетний кодекс України.

Програма базується на основних показниках соціально-економічного розвитку села на 2017 рік.

Основні завдання  Програми:

Забезпечення в повному обсязі потреби в асигнуваннях на:

-         забезпечення в повному обсязі Малокрушлинецького сільського будинку культури відповідно до встановлених чинним законодавством умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати;

-         проведення розрахунків за електричну енергію, яка споживається сільським будинком культури, не допускаючи будь-якої простроченої заборгованості;

-         фінансова підтримка розвитку Малокрушлинецького сільського будинку культури;

-         покращення матеріально-технічної бази.

Заходи:

-         Виплата заробітної плати з нарахуваннями працівникам 207029 грн.;

-         електроенергія – 15127 грн.

       Фінансування Програми:

       Реалізація Програми здійснюватиметься у відповідності до законодавства за  рахунок міжбюджетних трансфертів.

Очікувані результати:

-         Стабільне функціонування Малокрушлинецького сільського будинку культури с. Малі Крушлинці;

-         підвищення ефективності виконання покладених завдань працівників Малокрушлинецького сільського будинку культури;

-         недопущення заборгованості із виплати заробітної плати працівникам Малокрушлинецького сільського будинку культури;

-         забезпечення оплати поточного споживання енергоносіїв.

 

 

     Оцінка ризиків та можливих перешкод:

-         Встановлення низького нормативу бюджетної забезпеченості;

-         продовження кризових явищ в економіці, погіршення фінансово-економічного стану  об’єктів господарювання.

Паспорт програми

1.     Назва: Програма підтримки Малокрушлинецького сільського будинку культури в с. Малі Крушлинці на 2017 рік.

2.     Підстава для розроблення:  Підвищення ефективності виконання покладених завдань щодо розвитку культури в с. Малі Крушлинці.

3.     Замовник або координатор:  Малокрушлинецька  сільська рада.

4.     Мета: Програма розроблена з метою належного функціонування та виконання покладених завдань щодо розвитку культури в с. Малі Крушлинці.

5.     Термін дії:  2017 рік.

6.     Загальні обсяги фінансування:  міжбюджетні трансферти – 222600 грн.

7.     Очікувані результати виконання:  Стабільне функціонування Малокрушлинецького сільського будинку культури с. Малих Крушлинець та підвищення ефективності виконання покладених завдань .

8.     Контроль за виконанням:Контроль за виконанням даного рішення сільської ради покласти на постійну комісію з питань соціально - культурного розвитку, бюджету та комунальної власності.

 

ПЕРЕЛІК

заходів і завдань програми

Найменування заходу

Термін виконання заходу

 

Виконавець

Джерела фінансування

Орієнтовні обсяги фінансування, тис. грн.

КФКВ, КЕКВ

Сума, грн.

Виплата заробітної плати працівникам

2017 рік

Малокрушлинецька сільська рада

Міжбюджетні трансферти

КФКВ 4090

КЕКВ 2111

2120

 

169696

37333

 

 

 

Забезпечення розрахунку по енергоносіях

2017 рік

Малокрушлинецька сільська рада

Міжбюджетні трансферти

КФКВ 4090

КЕКВ 2273

 

 

15127

 

Інші видатки

2017 рік

Малокрушлинецька сільська рада

Міжбюджетні трансферти

2240

444

разом

 

 

 

 

222600

  

      Секретар сільської ради                                               В.В.Матвійчук

Середній курс валют
Валюта
Купівля
Продаж