Місцеве самоврядування

ПРОГРАМА

«Підтримка місцевого самоврядування с. Малі Крушлинці

на 2017 рік»

Мета програми:

    Програма розроблена з метою належного функціонування та виконання покладених завдань щодо розвитку місцевого самоврядування с. Малі Крушлинці.

     Основою розроблення Програми є Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закон України «Про службу в органах місцевого самоврядування», Бюджетний кодекс України.

Програма базується на основних показниках соціально-економічного розвитку села на 2017 рік.

Основні завдання  Програми:

Забезпечення в повному обсязі потреби в асигнуваннях на:

-         забезпечення в повному обсязі сільської ради відповідно до встановлених чинним законодавством умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати;

-         проведення розрахунків за електричну енергію, яка споживаються сільською радою, не допускаючи будь-якої простроченої заборгованості;

-         фінансова підтримка  розвитку місцевого самоврядування;

-         використання товарів, робіт, послуг;

-         покращення матеріально-технічної бази (придбання обладнання довгострокового використання, комп’ютера, блоків безперервного живлення, принтера, меблів, телефонного апарата).

Заходи:

-         Виплата заробітної плати з нарахуваннями працівникам та забезпечення розрахунку по енергоносіях;

-         використання товарів, робіт та послуг;

-         покращення матеріально-технічної бази.

       Фінансування Програми:

       Реалізація Програми здійснюватиметься у відповідності до законодавства за  рахунок доходів сільського бюджету.

Очікувані результати:

-         Стабільне функціонування органів місцевого самоврядування      

с. Малі Крушлинці;

-         підвищення ефективності виконання покладених завдань на органи місцевого самоврядування;

-         недопущення заборгованості із виплати заробітної плати працівникам сільської ради;

-         забезпечення оплати поточного споживання енергоносіїв;

-         забезпечення інших поточних видатків.

     Оцінка ризиків та можливих перешкод:

-         Продовження кризових явищ в економіці, погіршення фінансово-економічного стану  об’єктів господарювання.

 

Паспорт програми

1.     Назва: Програма підтримки місцевого самоврядування в с. Малі Крушлинці на 2017 рік.

2.     Підстава для розроблення:  Підвищення ефективності виконання покладених завдань на органи місцевого самоврядування..

3.     Замовник або координатор Малокрушлинецька  сільська рада.

4.     Мета: Програма розроблена з метою належного функціонування та виконання покладених завдань щодо розвитку місцевого самоврядування в с. Малі Крушлинці.

5.     Термін дії:  2017 рік.

6.     Загальні обсяги фінансування:  місцевий бюджет –  643376 грн.

7.     Очікувані результати виконання:  Стабільне функціонування органу місцевого самоврядування с. Малі Крушлинці та підвищення ефективності виконання покладених завдань на органи місцевого самоврядування.

8.     Контроль за виконанням: Контроль за виконанням даного рішення сільської ради покласти на постійну комісію з питань соціально - культурного розвитку, бюджету та комунальної власності.

 

ПЕРЕЛІК

заходів і завдань програми

 

Найменування заходу

Термін виконання заходу

 

Виконавець

Джерела фінансування

Орієнтовні обсяги фінансування, тис. грн.

КФКВ, КЕКВ

Сума, грн.

Виплата заробітної плати працівникам з нарахуваннями

2017 рік

Малокрушлинецька сільська рада

Місцевий бюджет

КФКВ 0170

КЕКВ 2111

2120

 

454204

99925

Забезпечення розрахунку по енергоносіях

2017 рік

Малокрушлинецька сільська рада

Місцевий бюджет

КФКВ 01170

КЕКВ 2273

31621

Використання товарів і послуг

2017 рік

Малокрушлинецька сільська рада

Місцевий бюджет

2210

2240

2250

22918

28708

6000

Разом

 

 

 

 

643376

 

     Секретар сільської ради                                               В.В.Матвійчук

 

                                                                 

Середній курс валют
Валюта
Купівля
Продаж