Дошкільна освіта

ПРОГРАМА

«Підтримка  дошкільної   освіти с. Малі Крушлинці

на 2017 рік»

Мета програми:

    Програма розроблена з метою належного функціонування та виконання покладених завдань щодо розвитку  дошкільної  освіти  в с. Малі Крушлинці.           Основою розроблення Програми є Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» та  Бюджетний кодекс України.                                                           Програма базується на основних показниках соціально-економічного розвитку села на 2017 рік.

Основні завдання  Програми:

Забезпечення в повному обсязі потреби в асигнуваннях на:

- забезпечення в повному обсязі дошкільної освіти  відповідно до встановлених чинним законодавством умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати;

- проведення розрахунків за електричну енергію , яка споживаються  дитсадком, не допускаючи будь-якої простроченої заборгованості;

- фінансова підтримка  розвитку дошкільної освіти;

- покращення матеріально-технічної бази дитсадка «Яблунька»

Заходи:

- Виплата заробітної плати з нарахуваннями працівникам –  701795 грн.;  електроенергія – 37415 грн.

Фінансування Програми:

   Реалізація Програми здійснюватиметься у відповідності до законодавства за рахунок обсягу міжбюджетних трансфертів.

Очікувані результати:

- Стабільне функціонування  дитсадка « Яблунька» с. Малі Крушлинці;

- підвищення ефективності виконання покладених завдань на дошкільну освіту;

- недопущення заборгованості із виплати заробітної плати працівникам ;

- забезпечення 100% рівня оплати поточного споживання енергоносіїв.

 Оцінка ризиків та можливих перешкод:

- продовження кризових явищ в економіці, погіршення фінансово-економічного стану  об’єктів господарювання.

Паспорт програми

1.  Назва: Програма підтримки дошкільної освіти в с. Малі Крушлинці на                 2017 рік.

2. Підстава для розроблення:  Підвищення ефективності виконання покладених завдань на дошкільну освіту.

3. Замовник або координатор:  Малокрушлинецька  сільська рада.

4. Мета: Програма розроблена з метою належного функціонування та виконання покладених завдань щодо дошкільної освіти  в с. Малі Крушлинці.

5. Термін дії:  2017 рік.

6. Загальні обсяги фінансування:  міжбюджетні трансферти –  907500 грн.

7. Очікувані результати виконання:  Стабільне функціонування дошкільної  освіти с. Малі Крушлинці та підвищення ефективності виконання покладених завдань .

8. Контроль за виконанням: Контроль за виконанням даного рішення сільської ради покласти на постійну комісію з питань соціально-культурного розвитку, бюджету та комунальної власності.

ПЕРЕЛІК

заходів і завдань програми

Найменування заходу

Термін виконання заходу

 

Виконавець

Джерела фінансування

Орієнтовні обсяги фінансування, тис. грн.

КФКВ, КЕКВ

Сума, грн.

Виплата заробітної плати працівникам

2017 рік

Малокрушлинецька сільська рада

Міжбюджетні трансферти

КФКВ 1010

КЕКВ 2111,

2120

575242

126553

Оплата енергоносіїв

2017 рік

Малокрушлинецька сільська рада

Міжбюджетні трансферти

2270

64128

Інші видатки

2017 рік

Малокрушлинецька сільська рада

Міжбюджетні трансферти

2230

2240

2210

2250

102000

4800

33827

950

разом

 

 

 

 

 

 

 

         Секретар сільської ради                                                     В.В.Матвійчук

 

Середній курс валют
Валюта
Купівля
Продаж