Інформаційна картка адмін. послуги

Інформаційна картка

адміністративної послуги

«Реєстрація місця проживання/перебування фізичних осіб»

 

1.

Найменування суб’єкта

надання адміністративної

послуги

 

Виконавчий комітет Малокрушлинецької сільської ради

2.

Місце знаходження суб’єкта

надання адміністративної

послуги

23242, с. Малі Крушлинці, пров. Незалежності, б.2

Вінницький р-н, Вінницька обл.

тел. 589322

 

3.

Місце та спосіб подання запиту про одержання адміністративної послуги

  1. Особисто через виконавчий комітет сільської ради.
  2. Відділ ДРАЦС(під час державної реєстрації новонародженої дитини) - щодо реєстрації місця проживання новонародженої дитини.

 

4

Інформація про режим роботи

Малокрушлинецька сільська рада :

- понеділок, середа, четвер, п’ятниця з 9.00 год. до 17.00 год. обідня перерва з 13.00 до 14.00

- вихідні дні – субота ,неділя, святкові та неробочі дні.

5.

Перелік категорій одержувачів адміністративної послуги

Громадянин України, а також іноземець чи особа без громадянства, які постійно або тимчасово проживають на території с. Малі Крушлинці.

Батьки новонародженої дитини.

 

 

 

 

6.

 

 

 

 

Строки подання документів

 Фізичні особи, які постійно або тимчасово проживають в Україні, зобов’язані протягом тридцяти календарних днів після зняття з реєстрації місця проживання та прибуття до нового місця проживання зареєструвати своє місце проживання.

 Батьки або інші законні представники зобов’язані зареєструвати місце проживання новонародженої дитини протягом трьох  місяців з дня державної реєстрації її народження.

 Реєстрація місця проживання за заявою особи може бути здійснена органом реєстрації з одночасним зняттям з попереднього місця проживання.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Перелік документів необхідних для отримання адміністративної послуги 

1.Заява встановленої форми.

2.Документ, до якого вносяться відомості про місце проживання/перебування особи (паспорт, тимчасове посвідчення гр. України, посвідка на постійне проживання тощо).

 Якщо дитина не досягла 16 років, подається свідоцтво про народження. Реєстрація місця проживання дітей, які є іноземцями чи особами без громадянства, здійснюється за умови внесення даних про дітей до посвідки на постійне проживання бо тимчасове проживання їх батьків та копії свідоцтва про народження. Документи, видані компетентними органами іноземних держав, підлягають легалізації в установленому порядку, якщо інше не передбачено міжнародними договорами.

3. Квитанція про сплату адміністративного збору (крім реєстрації місця перебування)

4.Документи, що підтверджують:

  право на проживання в житлі – ордер, свідоцтво про право власності, договір найму(піднайму, оренди), рішення суду, яке набрало законної сили, про надання особі права на вселення до житлового приміщення, визнання за особою права користування житловим приміщенням або права власності на нього, права на реєстрацію місця проживання або інші документи. ( У разі відсутності зазначених документів реєстрація місця проживання особи здійснюється за згодою власника/співвласників  житла, наймача та членів його сім’ї (зазначені документи не вимагаються при реєстрації місця проживання неповнолітніх дітей за адресою реєстрації місця проживання батьків/одного з батьків або законного представника/представників);

  право на перебування або взяття на облік у спеціалізованій соціальній установі, закладі соціального обслуговування та соціального захисту особи;

довідка про прийняття на обслуговування в спеціалізованій соціальній установі, закладі соціального обслуговування та соціального захисту особи за встановленою формою, копія

посвідчення про взяття н облік бездомної особи, форма якого затверджена Мінсоцполітики ( для осіб, які перебувають на обліку у цих установах або закладах);

  проходження служби у військовій частині, адреса якої зазначається під час реєстрації, - довідка про проходження служби у військовій частині, видана командиром військової частини встановленої форми (для військовослужбовців, крім військовослужбовців строкової служби);

5.військовий квиток або посвідчення про прописку (для громадян, які підлягають взяттю на військовий облік або перебувають на військовому обліку);

6.заяву про зняття з реєстрації місця проживання особи(у разі здійснення реєстрації місця проживання одночасно із зняттям з реєстрації попереднього місця проживання).

 У разі подання заяви представником особи, крім зазначених документів, додатково подаються:

- документ, що посвідчує особу представника;

- документ, що підтверджує повноваження особи як представника , крім випадків , коли заява подається законними представниками малолітньої дитини – батьками (усиновлювачами).

  Реєстрація місця проживання особи за заявою законного представника здійснюється за згодою інших законних представників.

  У разі реєстрації місця проживання батьків за різними адресами місце проживання дитини, яка не досягла 14 років, реєструються разом з одним із батьків за письмовою згодою другого з батьків у присутності особи, яка приймає заяву, або на підставі засвідченої в установленому порядку письмової згоди другого з батьків (крім випадків , коли місце проживання   визначено рішенням суду або рішенням органу опіки та піклування).

8

Платність (безоплатність) надання адміністративної послуги

Платно.

  За реєстрацію, зняття з реєстрації місця проживання сплачується адміністративний збір.

8.1

Підстава стягнення

 Ст. 11-1 Закону України «Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні»

8.2.

Розмір плати та порядок її внесення

  у разі звернення особи протягом встановленого Законом строку  - у розмірі 0,0085  розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб ;

 у разі звернення особи з порушенням встановленого Законом строку у розмірі 0,0255 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

 У разі реєстрації місця проживання одночасно із зняттям з попереднього місця проживання адміністративний збір стягується лише за одну адміністративну послугу.

 Плата вноситься шляхом перерахування коштів на рахунок місцевого бюджету , відкритого в органах ДКС.

9.

Термін надання адміністративної послуги

В день звернення.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Результат надання адміністративної послуги

 Реєстрація в Реєстрі територіальної громади с. Малі Крушлинці.

 Внесення відомостей до паспорта громадянина України:

- у формі книжечки (зразка1993 року) – шляхом проставляння в ньому штампа реєстрації місця проживання особи;

- у формі картки (зразка 2015 року) – шляхом внесення інформації до безконтактного електронного носія, який імплантовано у такий паспорт *, видача довідки про реєстрацію місця проживання особи.

  Внесення відомостей до тимчасового посвідчення громадянина України, посвідки на постійне проживання , посвідки на тимчасове проживання, посвідчення біженця, посвідчення особи, яка потребує додаткового захисту, посвідчення особи , якій надано тимчасовий захист шляхом проставляння в них відповідного штампа реєстрації місця проживання/перебування особи.

  Реєстрація місця перебування осіб , що звернулися за захистом в Україні, здійснюється на визначений законом строк на підставі документів , визначених пунктом 18 Правил (крім квитанції про сплату адміністративного збору). Відомості про реєстрацію місця перебування вносяться до довідки про звернення за захистом в Україні , зразок якої затверджується наказом МВС.

*Примітка:

До вирішення питання підключення органу реєстрації до ВІС ДМС та функціонування ЄДДР особі видається довідка про реєстрацію місця проживання , а внесення інформації до безконтактного електронного носія здійснюється територіальним підрозділом ДМС на підставі такої довідки.   

11.

Вичерпний перелік підстав для відмови у наданні адміністративної послуги

  • не подання або подання не в повному обсязі передбачених Законом документів або інформації;
  • у поданих документах містяться недостовірні відомості або подані документи є недійсними;
  • для реєстрації місця проживання звернулась особа, яка не досягла 14-річного віку.

12.

Спосіб одержання результату надання адміністративної послуги

 У сільській раді с. Малі Крушлинці

 

13.

 

Нормативно-правові акти, які регулюють підстави та порядок надання адміністративної послуги

1. Закон України « Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні»;

2.Закон України «Про адміністративні послуги»;

3.Правила реєстрації місця проживання, затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 02.03.2016 р.     № 207.

4.Рішення Малокрушлинецької сільської ради.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Примітки

  

 Якщо під час подачі документів буде встановлено, що особа звернулася для реєстрації нового місця проживання після спливу 30 календарних днів після зняття з реєстрації попереднього місця проживання або подала для реєстрації місця проживання недійний паспорт громадянина України, адміністративна послуга надається після оформлення  адміністративних матеріалів щодо притягнення особи до адміністративної відповідальності відповідно до вимог Кодексу України про адміністративні правопорушення .

  Якщо після здійснення реєстрації місця проживання особи одночасно із зняттям з реєстрації попереднього місця проживання буде встановлено, що особа не повідомила про реєстрацію місця проживання разом з нею за попередньою адресою малолітніх дітей, обидві дії скасовуються на підставі письмового рішення органу  реєстрації, про що письмово повідомляється особі.

  Якщо документи (дані) для реєстрації місця проживання новонародженої дитини подавалися до органу державної реєстрації актів цивільного стану або до органів соціального захисту населення, оформлена органом реєстрації довідка про реєстрацію місця проживання дитини  повертається до відповідного органу реєстрації актів цивільного стану або за бажанням того з батьків (представників), хто подавав заяву , може бути видана  у Виконавчому комітеті Малокрушлинецької сільської ради або надіслана поштою, про що робиться відмітка в даних про новонароджену дитину.

 

 

Інформаційна карта

адміністративної послуги

«Зняття з реєстрації місця проживання фізичних осіб»

 

1.

Найменування субєкта

надання адміністративної

послуги

 

Виконавчий комітет Малокрушлинецької сільської ради

2.

Місце знаходження субєкта

надання адміністративної

послуги

23242, с. Малі Крушлинці, пров. Незалежності, б.2

Вінницький р-н, Вінницька обл.

тел. 589322

 

3.

Місце та спосіб подання запиту про одержання адміністративної послуги

 

Особисто через виконавчий комітет сільської ради.

 

 

4.

 

Інформація про режим роботи

Малокрушлинецька сільська рада :

- понеділок, середа, четвер, п’ятниця з 9.00 год. до 17.00 год. обідня перерва з 13.00 до 14.00

- вихідні дні – субота ,неділя, святкові та неробочі дні.

5.

Перелік категорій одержувачів адміністративної послуги

Громадянин України, а також іноземець чи особа без громадянства, які постійно або тимчасово проживають на території с. Малі Крушлинці.

6.

Строки подання документів

Не визначено

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Перелік документів необхідних для отримання адміністративної послуги 

1. Заява встановленої форми.

2. Документ, до якого вносяться відомості про місце проживання/перебування особи (паспорт, тимчасове посвідчення гр. України, посвідка на постійне проживання тощо).

Якщо дитина не досягла 16 років, подається свідоцтво про народження.

 Зняття з реєстрації місця проживання особи за заявою законного представника здійснюється за згодою інших законних представників.

 У разі реєстрації місця проживання батьків за різними адресами зняття з реєстрації місця проживання  дитини, яка не досягла 14 років, разом з одним із батьків здійснюється за письмовою згодою другого з батьків у присутності особи, яка приймає заяву, або на підставі засвідченої в установленому порядку письмової згоди другого з батьків ( крім випадків, коли місце проживання дитини визначено відповідним рішенням суду або рішення органу опіки та піклування).

 Зняття з реєстрації місця проживання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб, стосовно яких встановлено опіку чи піклування, здійснюється з погодженням з органами опіки і піклування.

3. Квитанція про сплату адміністративного збору (крім реєстрації місця перебування)

4. Військовий квиток або посвідчення про прописку (для громадян, які підлягають взяттю на військовий облік або перебувають на військовому обліку);

 У разі подання заяви представником особи, крім зазначених документів, додатково подаються:

- документ, що посвідчує особу представника;

- документ, що підтверджує повноваження особи як представника , крім випадків , коли заява подається законними представниками малолітньої дитини – батьками (усиновлювачами).

8.

Платність (безоплатність) надання адміністративної послуги

Платно.

За реєстрацію, зняття з реєстрації місця проживання сплачується адміністративний збір.

8.1.

Підстава стягнення

Ст. 11-1 Закону України «Про свободу пересування т вільний вибір місця проживання в Україні»

8.2.

Розмір плати та порядок її внесення

 У розмірі 0,0085  розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

Плата вноситься шляхом перерахування коштів на рахунок місцевого бюджету , відкритого в органах ДКС.

9.

Термін надання адміністративної послуги

В день звернення.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Результат надання адміністративної послуги

Зняття з реєстрації в Реєстрі територіальної громади с. Малі Крушлинці.

Внесення відомостей до паспорта громадянина України:

- у формі книжечки (зразка1993 року) – шляхом проставляння в ньому штампа зняття з  реєстрації місця проживання особи;

- у формі картки (зразка 2015 року) – шляхом внесення інформації до безконтактного електронного носія, який імплантовано у такий паспорт *, видача довідки про  зняття з реєстрації місця проживання особи

Внесення відомостей до тимчасового посвідчення громадянина України, посвідки на постійне проживання , посвідки на тимчасове проживання, посвідчення біженця, посвідчення особи, яка потребує додаткового захисту, посвідчення особи , якій надано тимчасовий захист шляхом проставляння в них відповідного штампа зняття з реєстрації місця проживання особи.

*Примітка:

До вирішення питання підключення органу реєстрації до ВІС ДМС та функціонування ЄДДР особі видається довідка про зняття з реєстрації місця проживання , а внесення інформації до безконтактного електронного носія здійснюється територіальним підрозділом ДМС на підставі такої довідки.    

11.

Вичерпний перелік підстав для відмови у наданні адміністративної послуги

  • не подання або подання не в повному обсязі передбачених Законом документів або інформації;
  • у поданих документах містяться недостовірні відомості або подані документи є недійсними;
  • для зняття з реєстрації місця проживання звернулась особа, яка не досягла 14-річного віку;

   Рішення про відмову приймається в день звернення особи. заява про зняття з реєстрації місця проживання повертається особі із зазначенням  уній причин відмови.

12.

Спосіб одержання результату надання адміністративної послуги

 

У сільській раді с. Малі Крушлинці

13.

Нормативно-правові акти, які регулюють підстави та порядок надання адміністративної послуги

1. Закон України « Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні»;

2.Закон України «Про адміністративні послуги»;

3.Правила реєстрації місця проживання, затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 02.03.2016 р.

№ 207.

4.Рішення Малокрушлинецької сільської ради.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Примітки

 

 

Якщо здійснення зняття з реєстрації місця проживання буде встановлено , що особа не повідомила про реєстрацію місця проживання разом з нею за попередньою адресою малолітніх дітей, дія скасовується на підставі письмового рішення органу реєстрації, про що письмово повідомляється особі.

  Зняття з реєстрації здійснюється також з інших підстав,не пов’язаних із зверненням особи, відповідно до:

судового рішення, яке набрало законної сили, про позбавлення прав власності на житлове приміщення або на права користування житловим приміщенням, про виселення, про визнання особи безвісно відсутньою або оголошення її померлою;

 свідоцтво про смерть;

паспорта або паспортного документа, що надійшов до органу державної реєстрації актів цивільного стану, або документа про смерть, виданого компетентним органом іноземної держави, легалізованого в установленому порядку;

 інших документів, які свідчать про припинення:

 підстав на перебування на території України іноземців та осіб без громадянства;

підстав для проживання або перебування особи у спеціалізованій соціальній установі, закладі соціального обслуговування  та соціального захисту;

підстав на користування житловим приміщенням.

 

Середній курс валют
Валюта
Купівля
Продаж